Home Page

Ysgol Goedwig/Forest School

Mae disgyblion Ysgol Min y Ddôl yn ffodus iawn o gael mynychu ein goedwig am gyfnod o 6 wythnos ar y tro. Mae pob dosbarth yn cael y cyfle o fynd i'n goedwig.

Our pupils are very fortunate to be able to access our private woodland for a period of 6 weeks at a time. All classes get the opportunity to attend throughout the year.

Dyma ein gwobrau Green Tree School Award

Ysgol Goedwig 2021-2022

Dosbarth Derwen Hydref 2020