Home Page

Ysgol Goedwig/Forest School

Mae disgyblion Ysgol Min y Ddôl yn ffodus iawn o gael mynychu ein goedwig am gyfnod o 6 wythnos ar y tro. Mae pob dosbarth yn cael y cyfle o fynd i'n goedwig.

Our pupils are very fortunate to be able to access our private woodland for a period of 6 weeks at a time. All classes get the opportunity to attend throughout the year.

Dosbarth Derwen Hydref 2020

Wythnos 5 Dosbarth Draenog - Gweithgareddau adnabod dail y coed

Dosbarth Draenog wythnos 4 - Edrych ar gwaith Tim Pugh a chreu lluniau cymesuredd ein hunain.

Mawrth 2019 - Dosbarth Draenog yn yr Ysgol Goedwig

Ionawr 2019 - Gweithgareddau Ysgol Goedwig Dosbarth Wiwer

Tachwedd 2018 - Cafodd Dosbarth Gwdihw cyfle i fynd ir Goedwig am chwech wythnos i gwneud bob math o bethau hwylus.