Home Page

Ysgol Goedwig

Wythnos 5 Dosbarth Draenog - Gweithgareddau adnabod dail y coed

Dosbarth Draenog wythnos 4 - Edrych ar gwaith Tim Pugh a chreu lluniau cymesuredd ein hunain.

Mawrth 2019 - Dosbarth Draenog yn yr Ysgol Goedwig

Ionawr 2019 - Gweithgareddau Ysgol Goedwig Dosbarth Wiwer

Tachwedd 2018 - Cafodd Dosbarth Gwdihw cyfle i fynd ir Goedwig am chwech wythnos i gwneud bob math o bethau hwylus.