Home Page

Visions and Values

Picture 1
Picture 2

Ein Gweledigaeth

 

Mae Min y Ddôl yn ysgol anogol sydd yn meithrin a datblygu sgiliau pob plenty i'w galluogi i fod yn unigolion medrus a hyderus gyda pharch a balchder yn eu llwyddiannau, eu hiaith a'u treftadaeth. Yn Ysgol Min y Ddôl mae pawb yn llwyddo.

Our Vision

 

Ysgol Min y Ddôl is a supportive school which nurtures and develops the skills of each child to ensure they become able and confident individuals who show pride and respect in their achievements, their language and their heritage. In Ysgol Min y Ddôl everyone succeeds.