Home Page

Useful Links

1

Dyma gwefan 'MathsChase' - mae'n rhad ac am ddim i'ch plant ymarfer a datblygu eu sgiliau mathemateg. Cliciwch ar y linc isod i fynd a chi yno. 
 
'MathsChase' is a free website that allows your children to practise and develop their mathematical skills. Click on the link below to take you directly there.

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mathschase.com%2F&data=02%7C01%7Cmailbox%40minyddol-pri.wrexham.sch.uk%7C74b4048e12004145a30b08d71b4f7172%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637007900330305539&sdata=xWg64xVBuGFPEAy2BBploYle1BOH4HbcUBP%2BZCsLRHs%3D&reserved=0

 

2

Hwb yw'r platfform digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru. Mae Hwb yn galluogi ei ddefnyddwyr i fanteisio ar amrywiaeth o offer ac adnoddau digidol, dwyieithog a ariennir yn ganolog. Dyma sianel ddigidol strategol Llywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith o ddarparu’r cwricwlwm yng Nghymru. Mae'ch plant yn mynd ar Hwb yn ddyddiol yn yr ysgol. Gadewch iddyn nhw ddangos i chi beth sydd arno! Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy. 

 

Hwb is the digital platform for learning and teaching in Wales. Hwb provides its users with access to a range of centrally-funded, bilingual, digital tools and resources. It is the Welsh Government's strategic digital channel to support the delivery of the curriculum in Wales. Your children access it every day in school. Let them show you what's on there! Click on the link below to discover more.

 

1https://hwb.gov.wales/