Home Page

Tystysgrif Awtistiaeth / Autism Certificate

Yn 2019, llwyddodd yr ysgol i ennill tystysgrif am eu hymdrechion a'u hadnebyddiaeth o weithio gyda a chynnwys plant Awtistiaeth ym mhopeth yr ydym yn ei wneud. Cyfrannodd ein disgyblion, ein holl staff, ein llywodraethwyr a'n rhieni yn yr hyfforddiant. Mae Ysgol Min y Ddol yn falch iawn o fod yn ysgol gynhwysol sydd yn annog pawb i lwyddo.

 

In 2019, the school achieved a certificate for their efforts and their awareness of working with and involving Autistic children in everything we do. Our pupils, all our staff, governors and parents participated in the training. Ysgol Min y Ddol is very proud to be an inclusive school that encourages everyone to succeed.

Certificate of Achievement