Home Page

Siarter Iaith/Welsh Charter

Mae Ysgol Min y Ddol yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i gyrraedd y wobr Aur :)

 

Mae'r plant wedi gweithio'n galed dros y flwyddynyn diwethaf, ac yn parhau i wneud.

 

Rydym yn cyfarfod pob yn ail wythnos i drafod syniadau a gweithgareddau posib i wella safon y Gymraeg yn yr ysgol.

 

Gweithgareddau rydym wedi gwneud ers mis Medi 2019 yw - Hyfforddiant gemau buarth , cystadlu yn eisteddfod sir, cyfrannu at rap glowyi iaith Sir Wrecsam, ymweliad preswyl i Lan Llyn , a llawer mwy....mi fydd mwy o wybodaeth yn cael ei uwchlwytho yn fuan.