Home Page

Pwy 'di Pwy / Who's Who

Dewch i gyfarfod staff ein hysgol! / Come and meet our school staff!

 

Pwy 'di Pwy / Who's Who

Mrs Rayner Pennaeth Dros Dro / Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Mrs Rayner Pennaeth Dros Dro / Athrawes Blwyddyn 3 a 4 1

Mr Evison Athro Blwyddyn 5 a 6

Mr Evison Athro Blwyddyn 5 a 6 1

Mr Roberts Athro Blwyddyn 3 a 4 a Dosbarth Meithrin

Mr Roberts Athro Blwyddyn 3 a 4 a Dosbarth Meithrin 1

Miss Evans Athrawes Blwyddyn 1 a 2 / ALNCo

Miss Evans Athrawes Blwyddyn 1 a 2 / ALNCo 1

Mr Roberts Athro Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Mr Roberts Athro Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 1

Mrs Morris Cymhorthydd Lefel 4 / Athrawes CPA

Mrs Morris Cymhorthydd Lefel 4 / Athrawes CPA 1

Mrs Wright Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Wright Cymhorthydd Dosbarth 1

Miss Jones Cymhorthydd Dosbarth/ Arweinydd Ffau'r Ddraig/ Cogydd Brecwast

Miss Jones Cymhorthydd Dosbarth/ Arweinydd Ffau'r Ddraig/ Cogydd Brecwast 1

Miss Holgate Cymhorthydd Dosbarth

Miss Holgate Cymhorthydd Dosbarth 1

Miss Thrussell Cymhorthydd Dosbarth

Miss Thrussell Cymhorthydd Dosbarth 1

Mrs Jeffs Ysgrifenyddes

Mrs Jeffs Ysgrifenyddes 1

Mrs Davies Arlwydd Brecwast

Mrs Davies Arlwydd Brecwast 1

Miss Owen Arlwydd Brecwast/ Glanhawraig

Miss Owen Arlwydd Brecwast/ Glanhawraig 1

Mrs Jones Arlwydd Brecwast / Cogydd Amser Cinio

Mrs Jones Arlwydd Brecwast / Cogydd Amser Cinio 1

Miss Ulrich Glanhawraig

Miss Ulrich Glanhawraig 1

Mrs Holman Arweinydd Cylch Meithrin

Mrs Holman Arweinydd Cylch Meithrin 1

Mrs Powell Cymhorthydd Cylch Meithrin

Mrs Powell Cymhorthydd Cylch Meithrin 1

Mrs Preston Is-Arweinydd Cylch Meithrin

Mrs Preston Is-Arweinydd Cylch Meithrin 1

Miss Hughes Cymhorthydd Cylch Meithrin

Miss Hughes Cymhorthydd Cylch Meithrin 1