Home Page

Pwy 'di Pwy / Who's Who

Dewch i gyfarfod staff ein hysgol! / Come and meet our school staff!

 

Pwy 'di Pwy / Who's Who

Mrs Rayner - Pennaeth

Mrs Rayner - Pennaeth 1

Mr Evison - Athro Blwyddyn 5 a 6

Mr Evison - Athro Blwyddyn 5 a 6 1

Mr Roberts - Athro Blwyddyn 3 a 4

Mr Roberts - Athro Blwyddyn 3 a 4 1

Miss Evans - Athrawes Blwyddyn 1 a 2 / ALNCo

Miss Evans - Athrawes Blwyddyn 1 a 2 / ALNCo 1

Mr Roberts - Athro Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Mr Roberts - Athro Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 1

Mrs Morris - Athrawes Meithrin a CPA

Mrs Morris - Athrawes Meithrin a CPA 1

Mrs Wright - Cymhorthydd Dosbarth CA2

Mrs Wright - Cymhorthydd Dosbarth CA2 1

Miss Jones - Cymhorthydd Dosbarth/Cogyddes Clwb Brecwast

Miss Jones - Cymhorthydd Dosbarth/Cogyddes Clwb Brecwast 1

Miss Holgate - Cymhorthydd Dosbarth

Miss Holgate - Cymhorthydd Dosbarth 1

Miss Thrussell - Cymhorthydd Dosbarth

Miss Thrussell - Cymhorthydd Dosbarth 1

Mrs Jeffs - Ysgrifenyddes

Mrs Jeffs - Ysgrifenyddes 1

Mrs Davies - Arlweinydd Clwb Brecwast

Mrs Davies - Arlweinydd Clwb Brecwast 1

Miss Owen - Arlwydd Brecwast/Glanhawraig

Miss Owen - Arlwydd Brecwast/Glanhawraig 1

Mrs Jones- Arlwydd Brecwast/Cogyddes Amser Cinio

Mrs Jones-  Arlwydd Brecwast/Cogyddes Amser Cinio 1

Mrs Holman - Arweinydd Cylch Meithrin

Mrs Holman - Arweinydd Cylch Meithrin 1

Mrs Powell - Cymhorthydd Cylch Meithrin

Mrs Powell - Cymhorthydd Cylch Meithrin 1

Miss Hughes - Cymhorthydd Cylch Meithrin

Miss Hughes - Cymhorthydd Cylch Meithrin 1