Home Page

Pwy 'di Pwy / Who's Who

Dewch i gyfarfod staff ein hysgol! / Come and meet our school staff!

 

Pwy 'di Pwy / Who's Who

Mrs Rayner - Pennaeth

Mr Evison - Athro Blwyddyn 5 a 6

Mr Roberts - Athro Blwyddyn 3 a 4

Miss Evans - Athrawes Blwyddyn 1 a 2 / ALNCo

Miss Williams - Athrawes Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Mrs Morris - Athrawes Meithrin a CPA

Mrs Wright - Cymhorthydd Dosbarth CA2

Miss Bethan - Cymhorthydd Dosbarth

Miss Holgate - Cymhorthydd Dosbarth

Miss Thrussell - Cymhorthydd Dosbarth

Mrs Jeffs - Ysgrifenyddes

Mrs Davies - Arlweinydd Clwb Brecwast

Miss Owen - Arlwydd Brecwast/Glanhawraig

Mrs Jones- Arlwydd Brecwast/Cogyddes Amser Cinio

Mrs Holman - Arweinydd Cylch Meithrin

Mrs Powell - Cymhorthydd Cylch Meithrin

Miss Hughes - Cymhorthydd Cylch Meithrin