Home Page

Prydau Ysgol - School Meals

Picture 1

Cinio

Mae Gwasanaeth arlwyo prydau bwyd ysgolion Wrecsam yn ymfalchïo mewn darparu dau gwrs pryd poeth maethlon a blasus bob dydd i'r ysgol. Mae prydau yn costio £ 2.40 y dydd ar gyfer Babanod (Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) ac ar gyfer disgyblion yr adran iau (blynyddoedd 3 i 6). Os gwelwch yn dda wnewch chi dalu o flaen llaw am ginio bob dydd Llun ar gyfer yr wythnos. Rhowch yr arian neu siec mewn amlen wedi'i farcio'n glir gydag enw eich plentyn.

 

Fel arall gallwch archebu pecyn cinio, yn cynnwys naill ai brechdan, wrap neu rol, dewis o ffrwythau ffres, sudd ffrwythau, a naill ai iogwrt, neu bisged. Mae'r un peth yn wir ar gyfer prydau ysgol am ddim. Os ydych yn meddwl bod gan eich plentyn hawl i gael prydau ysgol am ddim  gofynnwch yn y dderbynfa am ffurflen gais.

 

 

Lunch

Wrexham school meals catering service take pride in providing a nutritious and tasty two course hot meal each school day. Meals cost £2.40 per day for Infants (Reception, Year 1 and Year 2) and for Juniors (Years 3 to 6). Please pay for dinners each Monday in advance for the week, in an envelope clearly marked with your child's full name and class.

 

Alternatively you can order a packed lunch, containing either a sandwich, wrap or roll; a choice of fresh fruit; fruit juice; and either a yoghurt, shortbread or oaty biscuit. The same applies for free school meals. If you think your child may be entitled to free school meals please ask at school reception for an application form.

Menu 2018-2019

Bwydlen 2018 2019

Appetite for Life Guidelines (from Wrexham County Borough Council)