Home Page

Parental Feedback

Gwelwch yr ymatebion isod i weld adborth ein rhieni am y flwyddyn academaidd 2019-2020. Mae'r adborth yn cael eu defnyddio i wella ein hysgol ymhellach/See our parents responses from the academic year 2019-2020. All feedback is used to further improve our school.