Home Page

Noson Rieni 21 & 22 Mawrth

Mi fydd eich plentyn yn dod adre gydag apwyntiad noson rieni heddiw. Ymddiheuriadau ond mae'n rhaid gohirio nosweithiau rhieni Mr Tomos Roberts Derbyn/Blwyddyn 1. Mi wnawn ni ail drefnu yn fuan ar ol y Pasg.

 

Your child will be bringing home an appointment for parents evening today. Apologies we will be postponing Mr Tomos Roberts' Reception/Year 1 parents evening. We will re arrange soon after Easter.