Home Page

Gwasanaeth/assembly 5&6 13/06/18 2:30pm

Gwasanaeth 5&6 Assembly
 
Yn anffodus bydd rhaid i ni ail drefnu'r gwasanaeth o Ddydd Llun 11/6/18 i brynhawn Dydd Mercher 13/6/18 am 2.30. Ymddiheuriadau am hyn.
 
Unfortunately we will have to rearrange the date for the assembly from Monday 11/6/18 to Wednesday 13/6/18 at 2.30. Apologies for this.