Home Page

Dyddiadau'r Tymor/Term Dates

Dyddiadau Hyfforddiant mewn swydd 2021-2022/Training Days 2021-2022

 

Medi 1af/Sep 1st

Hydref 22ain/October 22nd

Ionawr 6ed a 7fed/January 6th and 7th

Gwyl Banc (jiwbili)/Bank Holiday (jubilee): Chwefror 28ain/February 28th 

Ebrill 25ain/April 25th

Gorffennaf 20fed/July 20th