Home Page

Absennol/Absence

Nodyn i'ch hatgoffa os ydy eich plentyn yn absennol o'r ysgol, cysylltwch gyda'r ysgol os gwelwch yn dda erbyn 9.30yb ar 01978820903 er mwyn esbonio'r rheswm. Diolch
Reminder. If your child is absent from school please ring the school on 01978 820903 by 9:30am to explain the reason. Thank you.