Home Page

Mes Bach

Athrawes - Mrs Ruth Morris

 

Croeso i dudalen dosbarth Meithrin. Yma cewch weld lluniau o weithagreddau gwahanol rydym yn gwneud yma yn nosbarth Mes Bach i gyfoethoci'r dysgu â hwyl a sbri! Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda plant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu yn gryf yn yr egwyddorion o ddysgu trwy chwarae a gweithio gymaint ac y fedrwn ni yn yr awyr agored.  

 

Edrychaf ymlaen i'ch groesawu i'r dosbarth Meithrin.

Ein Dosbarth Lliwgar

Ein Dosbarth Lliwgar 1
Ein Dosbarth Lliwgar 2
Ein Dosbarth Lliwgar 3

Meithrin 2019-2020

Bore Da Ffrindiau

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Y diwrnod daeth Mr Morris y ffarmwr i ymweld a ni!

Y diwrnod daeth Mr Morris y ffarmwr i ymweld a ni!  1

Dyma'r plant yn mwynhau gweithgareddau Mercher Mwdlyd

Gweithgareddau Tric a Chlic

Cofiwch lawrlwytho app Tric a Chlic i gefnogi eich plant chi gatref.

Cofiwch lawrlwytho app Tric a Chlic i gefnogi eich plant chi gatref. 1

Cân Cyfri ar y Bws - Caneuon Cyw Songs

Am ragor o ganeuon, gemau a rhaglenni Cymraeg dewch i http://s4c.cymru/cyw For more songs, games and Welsh programmes click on http://s4c.cymru/cyw