Home Page

Mes Bach

Croeso i Ddosbarth Mês Bach

Athrawes - Mrs Ruth Morris

Cymhorthydd dosbarth - Miss Jane Holgate

 

Croeso i dudalen dosbarth Meithrin. Yma cewch weld lluniau o weithagreddau gwahanol rydym yn gwneud yma yn nosbarth Mes Bach i gyfoethogi'r dysgu â hwyl a sbri! Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda plant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu yn gryf yn yr egwyddorion o ddysgu trwy chwarae a gweithio gymaint ac y fedrwn ni yn yr awyr agored.  

 

Edrychaf ymlaen i'ch groesawu i'r dosbarth Meithrin.

Themau 2020-2021

Tymor 1 - Storiau Traddodiadol/Traditional Stories

Tymor 2 - Ble mae Olaf a Recs yn byw? Poeth ac Oer. Where does Olaf and Rex live? Hot and Cold. 

Tymor 3 - 

Ein Dosbarth Lliwgar

Tymor 2 2021 - Ble mae Olaf a Rex yn byw? Poeth ac Oer

Hyfryd gweld pob plentyn yn nol yn yr ysgol ar รดl cyfnod clo 2021. Pawb yn mwynhau a phawb yn brysur brysur brysur ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr Mawrth 2021

Still image for this video

Tymor 1 2020 - Storiau traddodiadol

Tri Mochyn Bach Hydref 2020

Still image for this video

Mercher Mwdlyd

Still image for this video

Ffurfio rhifau

Still image for this video

Ffurfio llythrennau tric a chlic melyn

Still image for this video

Ffurfio llythrennau Tric a Chlic glas

Still image for this video

Dewch i ddysgu am siapiau

Still image for this video

Dewch i wrando ar ein stori siapiau am 'Waldo a'i we wych'.

Still image for this video
Adnoddau i rieni. Resources for parents