Home Page

Mes Bach

Croeso i Ddosbarth Mês Bach

Athrawes - Mrs Ruth Morris

Cymhorthydd dosbarth - Miss Jane Holgate

 

Croeso i dudalen dosbarth Meithrin. Yma cewch weld lluniau o weithagreddau gwahanol rydym yn gwneud yma yn nosbarth Mes Bach i gyfoethogi'r dysgu â hwyl a sbri! Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda plant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu yn gryf yn yr egwyddorion o ddysgu trwy chwarae a gweithio gymaint ac y fedrwn ni yn yr awyr agored.  

 

Edrychaf ymlaen i'ch groesawu i'r dosbarth Meithrin.

Themau 2020-2021

Tymor 1 - Storiau Traddodiadol/Traditional Stories

Tymor 2 - 

Tymor 3 - 

Ein Dosbarth Lliwgar

Ffurfio rhifau

Still image for this video

Bore Da Ffrindiau

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Y diwrnod daeth Mr Morris y ffarmwr i ymweld a ni!

Dyma'r plant yn mwynhau gweithgareddau Mercher Mwdlyd

Gweithgareddau Tric a Chlic

Cofiwch lawrlwytho app Tric a Chlic i gefnogi eich plant chi gatref.

Ffurfio llythrennau tric a chlic melyn

Still image for this video

Ffurfio llythrennau Tric a Chlic glas

Still image for this video

Cân Cyfri ar y Bws - Caneuon Cyw Songs

Am ragor o ganeuon, gemau a rhaglenni Cymraeg dewch i http://s4c.cymru/cyw For more songs, games and Welsh programmes click on http://s4c.cymru/cyw

Dewch i ddysgu am siapiau

Still image for this video

Dewch i wrando ar ein stori siapiau am 'Waldo a'i we wych'.

Still image for this video
Adnoddau i rieni. Resources for parents