Home Page

Mes Bach

Croeso i Ddosbarth Mês Bach

Dyma Ni!

Ein Dosbarth Lliwgar

Still image for this video

Athrawon - Mrs Ruth Morris a Miss Lucy Williams

Cymhorthydd dosbarth - Miss Jane Holgate

 

Croeso i dudalen dosbarth Meithrin a Derbyn. Yma cewch weld lluniau o weithagreddau gwahanol rydym yn gwneud yma yn nosbarth Mês Bach i gyfoethogi'r dysgu â hwyl a sbri! Rydym wrth ein boddau yn gweithio gyda plant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu yn gryf yn yr egwyddorion o ddysgu trwy chwarae a gweithio gymaint ac y fedrwn ni yn yr awyr agored.  

 

 

Miss Williams

Still image for this video

Mrs Morris

Still image for this video

Miss Holgate

Still image for this video

Pethau i gofio/ Things to Remember

 

Bag darllen

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd. Cofiwch ei fod yn bwysig i ddarllen adref gyda'ch rhieni a'ch gofalwyr a chofnodi yn eich cofnod darllen. Cofiwch rydym yn derbyn pwyntiau Dojo am gofio eich bag darllen!

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, remember it is important to practice your reading at home with your parents and carers and to record your reading in the book. Remember that you receive Dojo points for remembering your reading folder!

 

-------------------------------------------------------------------------

Addysg Gorfforol - Pob dydd Iau 

Cofiwch ddod a'ch gwisg ymarfer corff pob dydd Iau

 

Physical Education - Every Thursday

Remember to bring your PE kit every Thursday


Mawrth Mwdlyd- Pob dydd Mawrth 
Muddy Tuesday- Every Tuesday 

-------------------------------------------------------------------------

 

Themau 2020-2021

Tymor 1 - Anturiaethau Tedi Twt - Ein hardal leol/The Adventures of Tedi Twt - Our local area

Tymor 2 - Anturiaethau Tedi Twt - Y fferm/ The Adventures of Tedi Twt - The farm

Tymor 3 - 

Dyma Tedi Twt

Still image for this video

Diwrnod Owain Glyndŵr Medi 2021

Still image for this video

Tymor 2 2021 - Ble mae Olaf a Rex yn byw? Poeth ac Oer

Diwrnod y Llyfr Mawrth 2021

Still image for this video

Tymor 1 2020 - Storiau traddodiadol

Tri Mochyn Bach Hydref 2020

Still image for this video

Mercher Mwdlyd

Still image for this video

Ffurfio rhifau

Still image for this video

Ffurfio llythrennau tric a chlic melyn

Still image for this video

Ffurfio llythrennau Tric a Chlic glas

Still image for this video

Dewch i ddysgu am siapiau

Still image for this video
Adnoddau i rieni. Resources for parents