Home Page

Mes Bach

Croeso i Ddosbarth Mês Bach

Athrawes - Mrs Ruth Morris

Cymhorthydd dosbarth - Miss Jane Holgate

 

Croeso i dudalen dosbarth Meithrin. Yma cewch weld lluniau o weithagreddau gwahanol rydym yn gwneud yma yn nosbarth Mes Bach i gyfoethogi'r dysgu â hwyl a sbri! Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda plant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu yn gryf yn yr egwyddorion o ddysgu trwy chwarae a gweithio gymaint ac y fedrwn ni yn yr awyr agored.  

 

Edrychaf ymlaen i'ch groesawu i'r dosbarth Meithrin.

Themau 2020-2021

Tymor 1 - Storiau Traddodiadol/Traditional Stories

Tymor 2 - Ble mae Olaf a Recs yn byw? Where does Olaf and Rex live?

Tymor 3 - 

Ein Dosbarth Lliwgar

Ffurfio rhifau

Still image for this video

Bore Da Ffrindiau

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Gweithgareddau Tric a Chlic

Cofiwch lawrlwytho app Tric a Chlic i gefnogi eich plant chi gatref.

Caneuon Ffurfio b

Ffurfio llythrennau tric a chlic melyn

Still image for this video

Ffurfio llythrennau Tric a Chlic glas

Still image for this video

Cân Cyfri ar y Bws - Caneuon Cyw Songs

Am ragor o ganeuon, gemau a rhaglenni Cymraeg dewch i http://s4c.cymru/cyw For more songs, games and Welsh programmes click on http://s4c.cymru/cyw

Dewch i ddysgu am siapiau

Still image for this video

Dewch i wrando ar ein stori siapiau am 'Waldo a'i we wych'.

Still image for this video
Adnoddau i rieni. Resources for parents

Caru Canu | Plu Eira Ydym Ni (Welsh Children's Song)

Cân am blu eira'n disgyn ar bentref a'i phentrefwyr.A song about snowflakes falling on a village and its residents.

Caru Canu | Clap Clap (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol.A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump.A song to practice counting to five.