Home Page

Gwybodaeth Llau Pen / Headlice Information

Os ydych chi'n poeni y gallai fod gan eich plentyn lau pen, darllenwch y canllawiau isod. Mae'n hanfodol eich bod yn trin yn syth / If you are worried that your child may have head lice, please read the guidance below. Treatment is essential.