Home Page

Gweithgareddau a Newyddion/News and Activities

Canllawiau Ysgol Min y Ddol am Ail Agor/ Ysgol Min y Ddol's Guidance on re-opening

Hyfforddiant i Rieni/Training for Parents

Pasg Hapus i bawb

Still image for this video
Hoffai'r holl staff ddymuno'r gorau i chi dros y Pasg. Cadwch yn ddiogel ac yn iach a rydym yn gobeithio'h gweld yn fuan.

Diogelwch ar y Rhyngrwyd / Internet Safety