Home Page

Gweithgareddau a Newyddion/News and Activities

Active Wrexham - Virtual Timetable. Why not join in with the team and have some fun whilst keeping fit?

Beth am ymuno a Wrecsam Egniol i gael hwyl wrth cadw'n heini? Dyma'r amserlen os oes gennych ddiddrodeb

Canllawiau'r Awdurdol Lleol am absenoldebau COVID-19/Local Authority Guidelines on COVID-19 Absences

Canllawiau Ysgol Min y Ddol am ail agor/ Ysgol Min y Ddol's Guidance on re-opening