Home Page

Grant FfEY/ SEG Grant

Dyma gynllun yr ysgol ar wariant grant Llythrennedd, Rhifedd ac Amddifadedd Disgyblion.
Please read the information below which gives details of our Literacy, Numeracy and Pupil Deprivation Grant plan.
 

Min y Ddol SEG PDG plan 2014