Home Page

Gallery

Mawrth 2020 - Llongyfarchiadau mawr i'r tim pel droed merched am chwarae'n dda yn nhwrnament y Waun. Ennill 1 gem a cholli 2. Da iawn chi 😊

Mawrth 2020 - Da iawn i’n nofwyr am ddod yn 4ydd yn y gala nofio. Rydym yn falch iawn ohonoch chi.

Chwefror 2020 - Profiad gwych i'n aelodau'r Cyngor Cefnogol cael cyfarfod y Maer a chael gweld a chlywed sut mae Cyngor Wrecsam yn gweithio.

Gweithgareddau Llun Llesol - Chwefror 2020

Rhagfyr 2019 - Dyma blant blwyddyn 1 a 2 yn diddanu'r preswylwyr o Blas Bod Llwyd gyda chanu a sgwrs.

Rhagfyr 2019 - Adeiladu ac agoriad swyddogol canopi newydd Mês Bach a Chylch Meithrin

Tachwedd 2019 - Diwrnod Plant Mewn Angen

Tachwedd 2019 - Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion am ennill y gystadleuaeth creu poster/banner ar gyfer gwella systemau parcio tu allan i'r ysgol.

Datblygu yr ardal tu allan