Home Page

Ffrindiau Ysgol Min y Ddôl

Croeso i'r adran Ffrindiau! Dyma lle byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am bopeth sy'n mynd ymlaen drwy gefnogaeth ein prif grŵp codi arian.

 

Welcome to the Ffrindiau section! This is where we will keep you up to date with all that is going on with our school's number one support and fundraising group.

Ffrindiau Ysgol Min y Ddol

Cyllideb Ffrindiau 2019 - 2020/Ffrindiau Finances 2019 - 2020

Cyllideb Ffrindiau 2020 - 2021/Ffrindiau Finances 2020 - 2021

Calendr Ffrindiau/Ffrindiau Calendar

Digwyddiadau i ddod/Forthcoming Events