Home Page

Eco-sgolion

Llongyfarchiadau pwyllgor eco am adnewyddu ein wobr platinwm am yr ail dro. Da iawn pawb.

Llongyfarchiadau pwyllgor eco am adnewyddu ein wobr platinwm am yr ail dro. Da iawn pawb. 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Mae'r cyngor eco yn eich croesawu i'w tudalen.

Ysgol Platinwm + Da iawn Ysgol Min y Ddol

Ysgol Platinwm +  Da iawn Ysgol Min y Ddol 1

Prosiect eco 2018-2019 - Gweithgareddau lleihau defnydd o blastig yn Ysgol Min y Ddol.

Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu.

Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu. 1
Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu. 2
Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu. 3
Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu. 4
Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu. 5
Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu. 6

Llongyfarchiadau i Ysgol Min y Ddol ar gyflawni Gwobr Platinwm + Eco Sgolion 2019

Pwyllgor Eco 2018-2019

Pwyllgor Eco 2018-2019 1

Gweithgareddau Masnach Deg 2018

Gweithgareddau pythefnos Masnach Deg 2017

Casglu sbwriel yn y gymuned efo staff Tesco 2017

Derbyn wobr ysgolion Iach gan Mr John Davies

Derbyn wobr ysgolion Iach gan Mr John Davies 1
Derbyn wobr ysgolion Iach gan Mr John Davies 2
Derbyn wobr ysgolion Iach gan Mr John Davies 3

Adolygiad amgylcheddol Min y Ddol 2015-2016

Cynllun gweithredu 2015-2016

Llwyddiant Ysgolion Iach Ysgol Min y Ddol

Llwyddiant Ysgolion Iach Ysgol Min y Ddol 1
Llwyddiant Ysgolion Iach Ysgol Min y Ddol 2

Gweithgareddau clwb eco pob Dydd Mawrth ar ol ysgol.

Mae'r clwb eco wedi bod yn brysur blwyddyn yma yn plannu llysiau, gwneud bwyd ir adar, casglu sbwriel o gwmpas ardal Cefn Mawr, creu posteri ailgylchu, coginnio crempog masnach deg, plannu bylbiau coed a blodau a gofalu am bywyd gwyllt yr ysgol. Da iawn chi blant.

The eco club this year have been busy planting vegetables, making bird food, litter picking around Cefn Mawr, creating recycling posters, cooking fair trade pancakes, planting bulbs trees and flowers and looking after the wildlife at Ysgol Min y Ddol. Well done to everyone that has attended eco club.

Diwrnod Amgylchedd/Environmental Day 2016

Blwyddyn 1 a 2 yn casglu sbwriel o gwmpas yr Ysgol.

We would like to thanks all the children and parents who helped in our eco day today. We are very proud to have such good helpers. Diolch yn fawr. Please take a look at our photos.

Wythnos cerdded i ysgol.

Wythnos cerdded i ysgol. 1 Da iawn plant derbyn am beicio i ysgol heddiw.
Wythnos cerdded i ysgol. 2
Wythnos cerdded i ysgol. 3 Y ddau Mr Roberts's ar i ffordd adre.

Bywyd gwyllt yn Ysgol Min y Ddol

Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016

Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 1 Gwasanaeth Bl 1&2 ar ailgylchu i rhieni ar plant.
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 2
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 3
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 4
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 5 Emma Holmes yn helpu gwneud iglw mawr!
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 6
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 7 M.rs Morris yn dangos mannau ailgylchu ir plant.
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 8
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 9
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 10 Bl 1&2 yn chwarae gem ailgylchu.
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 11
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 12
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 13
Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016 14

Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight

Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 1 Diolch i Blwyddyn 5&6 am y gwasanaeth Masnach Deg.
Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 2
Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 3
Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 4 Gwaith Blwyddyn 1&2 am pwysigrwydd Masnach Deg.
Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 5 Mrs Newbrook yn paratoi siocled poeth Masnach Deg.
Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 6
Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 7 Meithrin a Derbyn yn mwynhau y siocled poeth mmmm!
Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight 8

Ein canlyniadau diwrnod sialens pwer yn mis Chwefror. Our power challenge day results for Febuary 2016

Ein canlyniadau diwrnod sialens pwer yn mis Chwefror. Our power challenge day results for Febuary 2016 1
Ein canlyniadau diwrnod sialens pwer yn mis Chwefror. Our power challenge day results for Febuary 2016 2

Gweithgareddau Clwb Eco 2015

 

Below is our Eco-Code agreed by the Eco Committee for the year 2015/2016

Eco-God Min y Ddol

2015-2016

 

Ailgylchu, ailgylchu, ailgylchu

 

Gofalu am yr anifeiliaid a'r planhigion

 

Bwyta'n iach

 

Troi tapiau i ffwrdd

 

Diffodd y goleuadau

 

Cadw tir yr ysgol yn daclus wrth rhoi sbwriel yn y bin.

Dathlu Masnach Deg yn Ysgol Min y Ddol Mawrth 2015

Pwyllgor Eco 2013-2014

Pwyllgor Eco 2013-2014 1

Dewch i gweld ein gweithgareddau eco 2013-2014

Hydref 2013

Hydref 2013 1 Ffwrdd a ni i gasglu sbwriel.
Hydref 2013 2 Plant prysur!
Hydref 2013 3 Da iawn chi am gasglu 6 bag o sbwriel.

Mae plant CA2 wedi bod yn brysur Mis Hydref 2013 yn casglu sbwriel yng nghymuned Cefn Mawr. Casglodd y plant chwech fag o sbwriel. Daeth PCSO Hannah efo ni i weld y gwaith da roedd y plant yn ei wneud. Da iawn chi, pwyllgor eco a CA2.

 

Key Stage 2 pupils have been busy in October 2013 collecting rubbish around Cefn Mawr. We managed to collect 6 bin bags full of rubbish. PCSO Hannah came along to see the hard work the pupils had put in. Well done!

European Christmas Tree Decoration Exchange 2013

Mabwysiadu anifail WWF- Adopting a WWF animal

Yn mis Gorffennaf 2013 cafodd yr ysgol gyfan etholiad un bore i benderfynu pa anifail WWF roedd y pwyllgor Eco am fabwysiadu. Roedd rhaid ir plant ddewis o jaguar, panda, arthwen neu teigr. Daeth Mr Derek Wright, un o lywodraethwyr Ysgol Min y Ddol a cynghorydd i ardal Cefn Mawr, i mewn i dosbarth CA2 i siarad am y broses o sut i gynnal etholiad. Roedd gan y plant cwestiynnau da i ofyn i Mr Wright. Ar fore yr ethoilad mae'r pedwar grwp wedi paratoi gwasanaeth ir ysgol gyfan a rhieni i drio ennill pleidleisiau. Daeth plant, staff, a rhieni i bleidleisio yn ein llyfrgell gyda Mr Wright yn gwneud yn siwr fod pawb yn cadw trefn. Ar ol ymgyrch da iawn gan plant CA2 y jaguar oedd yr enillydd efo nifer fawr o bleidleisiau. Daeth Jac Jaguar ir ysgol yn mis Ionawr ac nawr yn masgot eco Min y Ddol.

 

In July 2013 the whole school took part in an election to decide which WWF animal the Eco committee was going to adopt. The children had to decide from the jaguar, panda, polar bear and the tiger. Mr Derek Wright, one of our school governors and a community councilor was invited to key stage 2 class to talk about the process of holding an election. The children had some interesting questions to ask Mr Wright. On the morning of the election the four groups in key stage 2 had prepared speeches to share with the whole school and parents in our assembly to try and win votes! All the children, staff and parents were then invited into the school library to cast their votes with Mr Wright in charge of the balloting papers. After the hard campaign the Jaguar was announced the winner with the most votes. Jac Jaguar became part of our school life in January and is now our Eco mascot.

Dyma Jac Jaguar ein masgot eco!

Dyma Jac Jaguar ein masgot eco! 1

Dyma Jac Jaguar. Cyrhaeddodd Jac yma yn Mis Rhagfyr 2013. Cafodd yr enw ei ddewis gan y pwyllgor Eco. Mae Jac yn cael mynd adref efo un plentyn bob wythnos ac yn gweld sut mae nhw yn helpu yr amgylchedd yn i gatrefi. Mae'r plant yn cael ysgrifennu am elfennau Eco yn i lyfr.

 

Here is Jac Jaguar. He arrived in school in December 2013. The name was decided by the Eco committee. Jac gets to go on a holiday at the weekend with a different child every week to see how they are becoming environmentally friendly at home. Children write about how Eco/environmentally friendly they are at home in Jac's book.

Ionawr 2014

'Gwylio Adar yr Ysgol 2014'

Mae'r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer y weithgaredd 'Gwylio Adar yr Ysgol 2014'. Mae'r plant wedi gwneud teisennau adar gyda hadau a saim a bwydwyr o boteli wedi eu hailgylchu i rhoi o amgylch Ysgol Min y Ddol. 

 

The children have been busy in key Stage 2 and Foundation Phase Classes preparing food for the birds outside, in preparation for taking part in the RSPB bird watch 2014. We made fat balls out of different seeds and fat, and made bird feeders out of recycled bottles. We hope to see a lot of birds!!

RSPB Big Garden Bird Watch 2014

RSPB Big Garden Bird Watch 2014 1
RSPB Big Garden Bird Watch 2014 2
RSPB Big Garden Bird Watch 2014 3
RSPB Big Garden Bird Watch 2014 4
RSPB Big Garden Bird Watch 2014 5
RSPB Big Garden Bird Watch 2014 6
After preparing our food for the birds the big day had come for us to start counting. We undertook two bird watching sessions. One at school and the other in our forest school. Our results can be seen in the photo below. We recorded our results on the RSPB website.

Ein canlyniadau - Our results

Ein canlyniadau - Our results 1

Gwylio adar yn y goedwig.

Ymweliad gan cwmni Dwr Dyffryn Dyfrdwy

 

Daeth cwmni Dwr Dyffryn Dyfrdwy i Ysgol Min y Ddol dechrau mis Chwefror i siarad efo plant Cyfnod Sylfaen a CA2 am sut i arbed dwr yn ein catrefi ag yn yr ysgol. Roedd y plant wedi mwynhau cymeryd rhan mewn nifer o dasgiau diddorol, a dysgodd y plant ffeithiau diddorol am y broses o cael dwr glan i yfed.

 

We had an interesting visit from Dee Valley Water back in February. They came to talk about the importance of water, how we get water into our homes and how we can save water in our home and at school. Many of the children took part and asked some very interesting questions. The Eco Committee have  since ordered some 'save a flush' bags that we will be dropping into our toilet cisterns in school to help us reduce the amount of water we waste when we flush the toilet! 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Dathlu pythefnos Masnach Deg/ Fair trade Fortnight

Ar y 4ydd o fis Mawrth i ddathlu pythefnos Masnach Deg mae dosbarth CA2 wedi dysgu ffeithiau syml am pwysigrwydd cefnogi Masnach Deg. Mae'r plant wedi defnyddio i pads i ddarganfod ffeithiau diddorol a darllen pamffledi am Masnach Deg. Ar ol gwneud y gwaith ymchwil cafodd y plant cyfle i goginnio crempogau gan defnyddio nwyddau Masnach Deg.

 

On the 4th March to celebrate Fairtrade Fortnight, children in key stage 2 learnt some interesting facts about the importance of supporting Fairtrade. The children used i pads to find interesting facts about Fairtrade and read some interesting leaflets. After doing the research work the children had an opportunity to cook pancakes using Fairtrade products. 

Dathlu pythefnos Masnach Deg

Dathlu pythefnos Masnach Deg 1

Codi sbwriel yn y gymuned/Litter pick in the community

Ar Dydd Mawrth, Mawrth 11, aeth y Pwyllgor Eco a Chyfnod Allweddol 2 o gwmpas ardal Cefn Mawr am yr ail dro blwyddyn yma i gasglu sbwriel. Llwyddodd y blant i gasglu tri bag o sbwriel gan ail gylchu y boteli a rhoi yn ein binniau plastig nol yn yr ysgol.

 

On Tuesday March 11th the Eco Committee and Key stage 2 went around Cefn Mawr taking part in our second community litter pick this year. The children successfully collected three bags of rubbish and were able to recycle the bottles we found by puttng in our plastic recycling bins back in school.

Cyfnod Sylfaen yn casglu sbwriel - Foundation Phase children collecting litter

Ar Mawrth y 7fed cafodd Blwyddyn 1 a 2 cyfle i gasglu sbwriel o amgylch tir Ysgol Min y Ddol. Doedd na ddim llawer o sbwriel i gasglu. Llwyddodd y blant i gasglu hanner bag o sbwriel, da iawn chi.

 

On March 7th years 1 and 2 had the opportunity to collect rubbish around the grounds of Ysgol Min y Ddol. We did not see much rubbish but the children did succeed to collect half a bag of rubbish, well done.

Pwyllgor eco yn casglu sbwriel

Pwyllgor eco yn casglu sbwriel 1

Diolch yn fawr i Tesco am rhoi planhigion lliwgar i ni.

Diolch yn fawr i Tesco am rhoi planhigion lliwgar i ni. 1

Mae CA2 wedi bod i brynu planhigion lliwgar i ni blannu yn Ysgol Min y Ddol.

Mae CA2 wedi bod i brynu planhigion lliwgar i ni blannu yn Ysgol Min y Ddol. 1
Mae CA2 wedi bod i brynu planhigion lliwgar i ni blannu yn Ysgol Min y Ddol. 2
Mae CA2 wedi bod i brynu planhigion lliwgar i ni blannu yn Ysgol Min y Ddol. 3
Mae CA2 wedi bod i brynu planhigion lliwgar i ni blannu yn Ysgol Min y Ddol. 4
Diolch i Mrs Newbrook am cymryd y plant i siop lleol Cefn Mawr a Tesco i brynu planhigion lliwgar i ni blannu o gwmpas tir Ysgol Min y Ddol. Fydd y planhigion siwr o ddenu bywyd gwyllt i'r ysgol.

Plant prysur yn plannu. Haf 2014

Ar ddechrau mis Mai mae plant Ysgol Min y Ddol wedi bod yn brysur yn plannu bob math o planhigion a llysiau ar dir yr ysgol. 

Plannu coed Cadw Cymru

Mis Mai 2014/May 2014

 

Mae'r plant wedi bod yn brysur yn plannu coed gan Coed Cadw Cymru o gwmpas Ysgol Min y Ddol. Fydd y coed yn siwr o helpu denu amryw o wahanol bywyd gwyllt ar tir yr Ysgol.

 

The children have been very busy planting trees that were given to us by Wales Woodland Trust around the grounds of Ysgol Min y Ddol. The trees will be a great help in attracting all kinds of wildlife to the school.