Home Page

Dosbarth Wiwer

Wythnos E-Ddiogelwch/ E-safety week

Cyfri Adar RSPB/ Birdwatch

Ysgol Goedwig/ Forest School

Canu i breselwyr Bod Llwyd

Ymweliad Paraolympaidd Beverley Jobnes

Ein diwrnod cymtaf yn nosbarth Wiwer Medi 2019!

Ein diwrnod cymtaf yn nosbarth Wiwer Medi 2019! 1

Cerdded o amgylch Cefn Mawr/ A walk around Cefn Mawr

Dysgu am olchi dwylo/ Learning about washing our hands

Ein gwaith Mantell Diwrnod Prysur Ned

Ein Cyngerdd Nadolig, Da iawn pawb!

Race for Life! Diolch i bawb am ddod!!

Pawb yn barod!! Ymarfer am y ras fawr!/ Everybody ready!! Pracracing for the Race for Life!

Rhannu ein lluniau gwyliau/ Sharing our holiday photos

Paid cwffwrdd dweud/ Don't touch tell!

Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters

Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  1
Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  2
Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  3
Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  4
Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  5
Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  6
Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  7
Cawsom hwyl wedi gwisgo fel ein hoff gymeriad llyfr/ We had fun dressing as our favourite book characters  8

Gwisgodd pawb i ddathlu Dydd Gwyl Dewi/ Celebrating St David's Day

Gwisgodd pawb i ddathlu Dydd Gwyl Dewi/ Celebrating St David's Day 1

Casglu afalau/ Apple picking

Coginio efo Mrs. Wright/ Cooking with Mrs. Wright

Rhannu ein trysorau/ Sharing our treasures

Etholiad Cyngor Ysgol/ School Council Election

Ein diwrnod cyntaf Medi 2016

Ein diwrnod cyntaf Medi 2016 1

Mathemateg yn yr awyr agored.