Home Page

Dosbarth Gwdihw

Wythnos Llythrennedd yn yr awyr agored

Trochi mewn pwll. Pond dipping

Still image for this video

Reception children enjoyed a trip to the RSPB Nature reserve Conwy May 2016

Mae'r plant wedi bod yn dysgu am y pwysigrwydd o gadw yn iach. We have been learning all about keeping healthy this term.

Blwyddyn Newydd Tseina

                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 1
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 2
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 3
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 4
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 5
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 6
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 7
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 8
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 9
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 10
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 11
                                                           Blwyddyn Newydd Tseina 12

Mae'r plant wedi bod yn brysur yn dathlu Blwyddyn Newydd Tseina wrth gwneud lluniau o ddreigiau, blasu 'prawn crackers', gwneud pyppedau cysgod a chwarae ac arbrofi efo reis a nwdlys. Cafodd ni llawer o hwyl.

 

The children have been busy celebrating Chinese New Year. We made dragon pictures and tasted prawn crackers. We also made shadow puppets and did a show with them on our interactive white board. We also experimented with noodles and rice. We had lots of fun.

Fyny fyny fry

Up and away

Hwyl efo'r parasiwt!!

Hwyl efo swigod. Fun with bubbles

We had great fun experimenting with our kites, flying them up up high into the sky.

Topic - Y Fferm

Aeth plant Meithrin a Derbyn am dro i Ty Mawr.

Mae'r plant wedi dysgu ble mae wyau yn dod o. Cafodd y plant gyfle i gwneud brechdannau wy, mmmmmm!!!! Ar y bwrdd crefft mae'r plant wedi creu iar i hunnain.