Home Page

Dosbarth Draenog

Croeso i dudalen Dosbarth Draenog

Welcome to Dosbarth Draenog's page

Amdanom ni / About us

Athro - Mr Sion Roberts

Cymhorthydd dosbarth - Miss Bethan Thrussell 

 

Mae gennym ni 30 o ddisgyblion yn y dosbarth o flwyddyn 3 a 4. Rydyn ni yn ddosbarth cyfeillgar, helpgar a gweithgar sydd  yn trio ein gorau ym mhob tasg, ac yn cael hwyl wrth wneud. Rydym yn dysgu trwy Mantell yr Arbenigwr lle rydym yn troi ein topic i fewn i gyd-destun ffuglen ble mae gennym  swyddi penodol i gwblhau er mwyn helpu ein 'cleient'.

We have 30 children in the class from years 3 and 4. We are a friendly, helpful and hard working class who always try our best in every task, and have fun doing so. We learn through the mantle of experts where we turn our topic into a fictional context where we have specific jobs to complete to help our 'client'.

 

 

Ar y dudalen yma byddwch yn gallu dysgu mwy am ein dosbarth. Mi mi fydd lluniau yn cael ei ychwanegu o wahanol weithgareddau rydym wedi bod yn gwneud yn y dosbarth a thu hwnt.

On this page you will be able to learn more about our class. Pictures will be added of various activities we have been doing in class and beyond.

 

Themau / Topics 2021 - 22

Tymor yr Hydref: Ein Milltir Sgwar

Tymor y Gwanwyn: 

Tymor yr Haf: 

 

Autumn term: Our Local Area

Spring Term: 

Summer Term: 

 

Pethau i gofio / Things to remember

Llun llesol - Pob dydd Llun

Ar bob dydd Llun mi fydd pawb sydd wedi ennill 50 pwynt dojo yn ystod yr wythnos flaenorol yn cymryd rhan mewn prynhawn o weithgaredd llesol. 

 

Mindful Monday - Every Monday

Every Monday, everyone who has gained 50 dojo points during the previous week will take part in an afternoon of mindful activity. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bag darllen

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd, am bob diwrnod rydych yn dod a'ch bag mi fyddwch yn ennill 4 pwynt tuag at Llun llesol. Os ydych yn darllen 3 gwaith yn ystod yr wythnos ac yn cofnodi yn eich llyfrau glas allwch ennill 4 pwynt ychwanegol.

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, for every day you bring your bag you will earn 4 points towards Mindful Monday. If you read 3 times during the week and record in your blue books you can earn an extra 4 points.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Addysg Gorfforol - Pob Dydd Mercher

Cofiwch ddod a'ch gwisg ymarfer corff pob Dydd Mercher.

 

Physical Education - Every Wednesday

Remember to bring your PE kit every Wednesday.