Home Page

Diogelu Plant/Child Protection

Isod mae rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag Amddiffyn a Diogelu Plant yn ein hysgol.

 

Please find below some information regarding Child Protection and Safeguarding at our school. 

AMDDIFFYN PLANT/CHILD PROTECTION

 

Os ydych yn teimlo bod plentyn yn ein gofal angen ei hamddiffyn rhag niwed, siaradwch/cysylltwch â’r bobl ddynodedig isod. Diolch.

 

Should you feel a child within our care needs protecting from harm, please speak to/contact the designated people below. Thank you.

 

Cyswllt Cyntaf/First Contact

Claire Rayner (Pennaeth/Headteacher)                                                        01978 820903

 

Ail Gyswllt/Secomd Contact

Tom Evison (Dirprwy/Deputy)                                                                     01978 820903

 

Llywodraethwr Amddiffyn Plant/Child Protection Governor

Amy Wedley                                                                                 01978 820679/07928083731

 

Cyswllt Awdurdod Lleol/Local Authority Contact

John Hodgson                                                                              01978 295570/07808787761

 

SPOA (Single Point of Access)                                                      01978 292039/295505

 

 

Gwybodaeth i Rieni/Parental Information

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant/Safeguarding and Child Protection Policy