Home Page

Cyngor Ysgol/School Council

Dyma ein Cyngor Cefnogol: Mae pob aelod yn cydweithio i wella ein hysgol ac i ddatblygu'r iaith Gymraeg.

Here's our Supportive Council: Every member works cooperatively to improve our school and develop the Welsh language.