Home Page

Croeso / Welcome

Picture 1

Croeso i Ysgol Min y Ddol

 

Croeso cynnes iawn i'n gwefan a diolch i chi am ymweld.

 

Mae ein datganiad 'Pawb yn Llwyddo' yn adlewyrchu'r hyn rydym yn wneud. Rydym yn ysgol fach, ofalgar a chynhwysol lle mae disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn cyflawni eu potensial.

  

Mae'r cyswllt rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol i lwyddiant eich plentyn ac mae ein gwefan newydd yn anelu at ddarparu cyswllt defnyddiol a chyfoes rhwng y cartref a'r ysgol. Mae hefyd yn gyfle i ddangos i chi ein amgylchedd dysgu felly cofiwch ddod yn ol yn aml i ddysgu am ein gweithgareddau.

 

Rydym yn gobeithio eich bod yn dod o hyd i unrhyw wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y tudalennau hyn ac, os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol.

 

Diolch yn fawr iawn am ymweld â'n gwefan.

 

Welcome to Ysgol Min y Ddol

 

A very warm welcome to our website and thank you for visiting.

 

Our mission statement ‘Pawb yn Llwyddo’ – ‘Everybody Succeeds’ reflects what our school is all about. We are a small, caring and inclusive school where pupils, staff, parents, governors and the local community work together to ensure that all of our pupils achieve their potential.

  

The link between home and school is integral to your child’s success and our new website aims to provide an informative and up-to-date link between home and school. It is also a window into our learning environment so do look out for regular updates on our activities.

 

I hope that you find any information you are looking for on these pages but if you do have any queries please contact the school directly.

 

Thank you very much for visiting our website.