Home Page

Asesiadau Risg / Risk Assessments

ASESIAD RISG COVID-19 GWANWYN 2022/SPRING COVID-19 RISK ASSESSMENT

Gweler ein hasesiad risg Covid-19 yn dilyn y canllawiau mwyaf ddiweddar gan Llywodraeth Cymru. Gall yr asesiad risg newid os oes achos i wneud. 

 

See our most recent Covid-19 risk assessment which follows the latest guidelines from the Welsh Government. The risk assessment can change at any time depending on circumstance.