Home Page

Visions and Values

We want to share the school's vision and values with you, please read the information below:

 

Mae ein datganiad 'Pawb yn Llwyddo' yn adlewyrchu'r hyn rydym yn wneud. Rydym yn ysgol fach, ofalgar a chynhwysol lle mae disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn cyflawni eu potensial.

 

Our mission statement ‘Pawb yn Llwyddo’ – ‘Everybody Succeeds’ reflects what our school is all about. We are a small, caring and inclusive school where pupils, staff, parents, governors and the local community work together to ensure that all of our pupils achieve their potential.