Home Page

Dosbarth Draenog

Mawrth 2019 - Wythnos 1 yn yr Ysgol Goedwig

Dyma plant ca2 yn cymryd rhan mewn Triathlon yn Yr Wyddgrug

Dyma plant CA2 yn mwynhau trip i Lerpwl

Aeth dosbarth CA2 ar drip i ganolfan addysg amgylcheddol Dŵr Cymru yn Nherigydrudion. Roedd y plant wedi dysgu ffeithiau diddorol am y cylched dŵr, effeithlonrwydd dŵr a sut mae'r gwaith dŵr glan Alwen yn helpu glanhau ein dŵr i ni yfed.

Aeth yr holl ysgol ar drip i faes awyr Manceinion yr wythnos yma. Cawsom llawer o hwyl a diwrnod gwych.

 

The whole school went on a trip to Manchester Airport this week. We had a lot of fun and a fantastic day.