Home Page

Cyngor Ysgol

Picture 1

Lleisiau Bach - Dewisiadau Mawr

 

Y Pwyllgor 2015-2016

Dafydd Taylor - Bl.6

Kaysha Roberts - Bl.6

Thomas Holman - Bl.6

Nia Reece - Bl.6

Millie Rooney - Bl.5

Ellis Eccleston - Bl.5

Owen Jones - Bl.4

Bowie Diamond - Bl.4

Courtney Picken - Bl.3

Oliver Wedley-Roberts - Bl.3

Gethin Taylor - Bl.2

Izzy Barnes - Bl.2

 

Aelodau o Staff - Miss L Edwards + Mr T Evison

Aelod y corff llywodraethwyr - Mrs C Jones

 

Cadeirydd - Kaysha

Is-Gadeirydd - Nia

Ysgrifenyddion - Ellis a Millie